dilluns, 2 de desembre de 2013

QUÈ ÉS I QUE SIGNIFICA

          Quan vaig començar a recórrer aquests llocs tan nostres, em vaig adonar que hi havia un gran nombre de noms de lloc que o bé no els havia sentit mai, o em sonaven de qualque cosa, però que de la gran majoria era un perfecte ignorant. Avui en dia hi ha a la xarxa moltíssimes webs o blocs d’excursions i de topònims força interessants i la gran part fan referència a noms de lloc i intenten recuperar-ne d’alguns mig desapareguts o força oblidats.
     Vaig començar a descobrir totes aquestes coses de la mà del infatigable i lamentablement desaparegut Josep Mascaró Passarius, que al seu Mapa General de Mallorca va anotar un gran nombre de topònims, transcrits a la magnífica edició de Corpus de Toponímia de Mallorca.
Xaragall o esllavissada a s'Alcadena
     Fou aquí que vaig sentir parlar de pletes, closos, sementers, colls, xaragalls, feses, etc.
     Des de ja fa un bon grapat d’anys vaig a visitar jaciments arqueològics per la nostra roqueta i si n’hi ha un a sa Pleta de sa Canova, posem per exemple, ens facilita moltíssim la recerca si sabem que és una pleta.
     Record una vegada la llastimosa discussió que vaig tenir amb un amic, amb 40º de calor, esgotats de caminar, sense ja ni una gota d’aigua, quan havíem de passar per davant de tres xaragalls i passarem per davant de tres eixugadors.
Xaragall. Anomenat eixugador a Sóller. 
     Se’m va ocórrer dir que a lo millor allà als eixugadors els anomenen xaragalls... i bono, les poques forces que ens quedaven es transformaren en un debat filològic de primera magnitud.
     D’aquí rau la importància de conèixer a fons els llocs per on passam i evitar possibles pèrdues de temps.
     En aquest bloc intentarem conèixer tots aquests indrets que podrem trobar caminant per la nostra illa de Mallorca.